Hoppa till innehåll

Yrkesprognoser

Yrkesprognoser gör det möjligt att visa prognoser över rekryteringsbehovet inom olika yrken/yrkesgrupper på ett respektive fem års sikt. Prognoserna bygger på intervjuer med arbetsgivare som genomförs två gånger per år av Statistiska Centralbyrån/Arbetsförmedlingen. API:et ger även information om vilken konkurrenssituation en arbetssökande kan vänta sig inom olika yrken/yrkesgrupper.

API:et är särskilt användbart för företag och organisationer som erbjuder tjänster inom yrkes- och studievägledning och vill hjälpa sina kunder/målgrupper att fatta välgrundade beslut inför yrkes- och studieval. Det är också användbart för andra aktörer som vill ha fördjupade insikter om utvecklingen på arbetsmarknaden.

API:et är fritt tillgängligt.

Yrkesprognoser API avvecklas, inga nya prognoser kommer att publiceras genom detta API. Det pågår ett utvecklingsarbete med att ta fram yrkesprognoser för 2021. Publiceringsdatum för nya bedömningar är i nuläget inte fastställt. Yrkesprognoser för år 2021 kommer att tillgängliggöras som nedladdningsbar fil (nedladdningslänk publiceras här).
COVID 19: Covid-19 har förändrat arbetsmarknadsläget för vissa yrken. De prognoser som ska tolkas med försiktighet har markerats i filen Bedömmningar att flagga.