Skip to content

Etik och matchning

Projektet syftar till att lyfta frågor om etik och hållbarhet kopplat till digital matchning.