Öppenhetspolicy

JobTech Development omfattas av en öppenhetspolicy som är framtagen med inspiration från Debian Social Contract, ett etablerat och välkänt arbetssätt för öppen källkod:

Verksamheten inom JobTech Development kommer fler till gagn om den är öppen och tillgänglig. Öppen källkod gynnar alla aktörer som vill bidra till utvecklingen av digitala tjänster och underlättar även för den som vill granska verksamheten. Om det finns skäl att begränsa öppenheten ska inte mer än det som anses nödvändigt undantas från regeln om transparens.

All källkod delas och inget döljs. Källkoden ska kunna laddas ner, användas, spridas och förändras utan krav på motprestation. Källkoden distribueras under en licens som är godkänd av Open Source Initiative. Alla initiativ är öppna för bidrag av källkod eller andra förbättringsförslag från vem som helst. Vem som helst ska kunna bidra med källkod och/eller ge förslag till förbättringar. På jobtechdev.se ska det framgå tydligt hur bidragen hanteras. Läs gärna vår contribution policy.