APIer och Dataset

Vi erbjuder en mängd APIer och dataset som är relevanta för applikationer byggda mot arbetsmarknaden. Läs mer på JobTech docs.

JobTech Ontology

En AI-genererad ordlista över kompetenser baserad på över 6 miljoner jobbannonser

Af Job Postings

Aktuella jobbannonser (ca 150 000 jobb) från Arbetsförmedlingen

Historiska jobbannonser

Historiska jobbannonser från Platsbanken under 2006-2017 (ca 3GB)

STATUS

Vi gör vårt bästa för att hålla allting uppe och fungerande, men vi kan inte garantera fullständig tillgänglighet hela tiden.

Öppen Källkod

Utforska ett stort utbud av material att låna, kopiera, paketera, utveckla, förbättra och modifiera efter behag!

Utforska alla projekt

Historisk dataanalys

Ta smartare beslut med data om jobbtrender i olika industrisektorer

JobScanner

Se potentialen och kraften hos data över alla nutida rekryteringsbehov på arbetsmarknaden på ett och samma ställe

Ontologiutforskaren

Ett exempel på hur man kan använda vårt ontologi-API

Nyckeltal

Den mjuka infrastrukturen i siffror.

Github Repositories
40
API förfrågningar/dag
37243
Antal APIer
7

JobTech development

JobTech (job technology) är en paraplyterm för teknisk innovation i arbetsmarknadssektorn. JobTech development är ett initiativ från Arbetsförmedlingen, och styrs av samarbete mellan flera olika aktörer på arbetsmarknadsarenan. Vi tror på att delandet av gemensamma resurser som data ger bättre förutsättningar för att skapa och erbjuda bättre sluttjänster.

Läs mer

JobTech proposition

Vi verkar för bättre matchning genom att skapa förutsättningar för en enklare utveckling. JobTech dev erbjuder en infrastruktur, APIer och data, allt i form av öppen källkod och öppen data, så det ska gå lätt och snabbt att skapa nya applikationer för arbetsmarknaden

JobTech dev satsar just nu på fyra strategiska områden.

Det är öppet, alla kan vara med, och när du bidrar får du själv inflytande.

  • Open source
  • Open data
  • Collaboration

JobTechs Ekonomi

Arbetsförmedlingens finansiella investering i JobTech dev. Budgeten reflekterar de uppskattade kostnaderna för personal och tekniska resurser som behövs för leverans inom varje område.

JobTech Community

Hitta möjligheter för samarbete kring innovation, utveckling och förbättring av den svenska arbetsmarknaden. Vi delar och tar emot data, erfarenheter och kunskap.

Det här är ett område där samarbete och relationsbyggande genom öppen källkod ger frukt. Oavsett om du är en utvecklare, en innovatör, en investerare, en student…. eller något annat.

Kortfattat - det är här vi skapar värde för Sverige!