Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023

Välkommen till årets viktigaste konferens om digitalisering & transformation i offentlig sektor kopplat till digitala strategier, organisationsutveckling och förändringsledning.

På konferensen får du ta del av lyckade digitala strategier och förändringsprocesser för att flytta transformationen framåt.

I ett av praktikfallen kommer JobTech Developments Jonas Södergren och Maria Dalhage att prata om:

"Kundfokuserad digitalisering av Arbetsförmedlingen – för en bättre kundupplevelse och ökad effektivitet".

Ämnen som kommer diskuteras:

  • Så kan nya processer och arbetssätt möta det ökade behovet av tjänster och förbättra kundupplevelsen
  • Hur kan smart teknik frigöra tid för att effektivisera tjänsterna till arbetssökande och arbetsgivare?
  • Hur delning av kunskap ökar takten i den digitala transformationen av offentlig sektor

För mer info och anmälan

08:30-16:55 2023-09-20