Hoppa till innehåll

Ett kliv framåt tillsammans - kompetensförsörjning och livslångt lärande

Bakgrund och syftet med uppdraget har varit att långsiktigt främja effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande och att underlätta omställning på arbetsmarknaden. Målet med de insatser som ingår i uppdraget är att stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som privat och offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses.

Läs mer om regeringsuppdraget

Mer info och anmälan

09:00-11:00 2024-01-31