Foss-north 23-25 april

Foss-north är en kostnadsfri, öppen källkodskonferens med både hård- och mjukvarufokus. Konferensen äger rum i Göteborg, där vi erbjuder en mötesplats för den nordiska foss-gemenskapen och kombinerar intressanta talare med en entusiastisk publik.

JobTech Developments tekniskt ansvarige Jonas Södergren kommer presentera i ett av föredragen med titeln: "Arbetsförmedlingens erfarenheter av jobtech och öppen källkod: att dela 400 källkodsrepon och exempel på nya samarbeten".

Presentationen innehåller framgångar, utmaningar och samarbeten med andra organisationer inom JobTech och öppen källkod communities. Målet är att publiken ska få en bättre förståelse för hur öppen källkod kan användas mer effektivt inom offentlig sektor.

Konferensen kommer att äga rum den 24-25 april på Chalmers konferenscenter i Göteborg. Dagarna inleds med "Community-dagen" den 23 april på samma plats.

För mer information och anmälan (eng)

2023-04-23 09:00 - 2023-04-25 16:00