OS Driving Digital Decade 18 april

Den 18 april 2023 anordnar OpenForum Europe, Stiftelsen för internetinfrastruktur i Sverige, NOSAD (Nätverk för öppen källkod och data), Open Source Sweden, Red Hat och Stiftelsen för offentlig kod en heldagskonferens i Stockholm, Sverige. Efter evenemangen i Toulouse, Frankrike och Brno, Tjeckien, samlar vi nu europeiska aktörer i Nordens huvudstad för att fortsätta diskussionen om rollen för öppna teknologier i att forma vår gemensamma digitala framtid.

JobTech Developments Maria Dalhage som är NOSAD:s projektägare kommer delta i panelen:

Öppna källkods-gemenskaper och möjliggörande

"Vad behövs för att offentliga myndigheter och privata aktörer ska kunna samarbeta kring gemensamma öppna källkodsprojekt?"

Panelen kommer att diskutera behovet av nya färdigheter, OSPO:er och andra typer av nätverk och gemenskaper för att skapa förutsättningar för ett ökat samarbete.

Panel: Maria Dalhage, Project Manager Open Data and Open Source, Arbetsförmedlingen Gjis Hillenius, Open Source Programme Office, European Commission Jan Ainali, Codebase Steward, Foundation for Public Code Gabriele Columbro, General Manager, Linux Foundation Europe

Moderator: Leslie Hawthorne, Senior Manager, Open Source Program Office, Red Hat

Plats: Internetstiftelsen, Hammarby kaj 10D, Stockholm, Sverige.

för mer info och anmälan (eng)

10:00-17:30 2023-04-18