Sverige i Europas dataekosystem

DIGG arrangerar konferensen tillsammans med AI Sweden, RISE och Vinnova som en del i det gemensamma arbetet att främja svenskt deltagande i programmet för ett digitalt Europa.

På konferensen Sverige i Europas dataekosystem möts näringsliv, akademi och offentlig sektor kring EU:s dataekosystem och tillsammans utforskar vägen framåt.

Europas inre marknad för data fördjupas genom allt tätare samarbeten. Det innebär strategiska möjligheter för Sverige att engagera sig och påverka utvecklingen av EU:s AI- och dataekosystem.

För mer information

09:00-16:00 2022-12-15