Kom igång och öppet forum

Under hösten arrangerar JobTech Development öppna webbinarier för alla som vill ha hjälp att komma igång med våra API:er. Webbinarierna vänder sig i första hand till nya och befintliga användare, men är öppna för alla som vill veta mer om hur våra API:er kan användas för utveckling av digitala tjänster för arbetsmarknaden.
10:00 - 11:30, 29 Oktober 2021

eFörvaltningsdagarna

JobTech Development kommer delta på eFörvaltningsdagarna. eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation. Mer information kommer!
09:00 - 18:00, 27 Oktober 2021