Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Arbetsförmedlingen (JobTech Development) är ägare till den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen, oavsett behov. Här redogör vi hur jobtechdev.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen? Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. I avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt listar vi kända brister i tillgänglighet.

Kontakta oss om du hittar fler brister Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. [Lämna synpunkter på digital tillgänglighet här](mailto:jobtechdev@arbetsformedlingen.se

Kontakta tillsynsmyndigheten Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och berätta det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt Vi är medvetna om följande brister som inte följer lagkraven:

  • Allt innehåll är inte responsivt
  • Det finns brister i kontrast

Hur vi har testat webbplatsen Vi har gjort en självskattning (intern testning) av jobtechdev.se.

Hur vi jobbar med digital tillgänglighet Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett behov eller funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.