Hoppa till innehåll

Yrkesbarometer

Arbetsförmedlingens nulägesbedömningar och prognoser för yrken

Arbetsförmedlingen har gjort om metoden för att ta fram yrkesprognoser. Med den nya metoden erbjuds data avseende nulägesbedömningar av möjligheter till arbete samt rekryteringssituationen inom olika yrken, såväl på länsnivå som nationellt. Förutom en nulägesbild finns även en prognos över hur efterfrågan på arbetskraft inom respektive yrke förväntas utvecklas på fem års sikt. Yrkena baseras i huvudsak på Statistiska centralbyråns SSYK på fyrsiffernivå. Ett yrke kan dock motsvara en del av, eller en sammanslagning av, yrkesgrupper enligt SSYK på fyrsiffernivå. Yrken i yrkesbarometern kan också kopplas till specifika yrkesbenämningar under olika SSYK. Dessa kopplingar finns i Jobtechs taxonomi. Vid frågor om taxonomin, kontakta Jobtech.

Vilket problem löser produkten?

Datasetet visar möjligheter till arbete och rekryteringssituationen inom olika yrken, per län och nationellt. Materialet innehåller också efterfrågeprognoser på fem års sikt.

Vem kan ha nytta av produkten?

Datasetet är användbart för alla företag och organisationer som erbjuder tjänster inom yrkes- och studievägledning och som vill hjälpa sina målgrupper att fatta välgrundade beslut inför yrkes- och studieval. Aktörer som vill ha fördjupade insikter om utvecklingen på arbetsmarknaden har också nytta av datasetet.