Öppna data och tekniska lösningar

Öppna data och tekniska lösningar som är fritt tillgängliga för vem som helst att använda och skapa nytta för fler. Kontakta oss om du vill hjälpa till och bidra tillbaka.

Filter
Kategori
Typ
Status

JobSearch

Sökmotor som gör det möjligt att söka och filtrera bland alla jobbannonser på Arbetsförmedlingens annonsplattform Platsbanken.

Ekosystem för annonser

Samlar jobbannonsdata från privata och offentliga aktörer i ett gemensamt digitalt ekosystem för bättre arbetsmarknadsstatistik.

Jobtech Taxonomy

Yrkesbenämningar, kompetensbegrepp och kopplingen mellan yrken och kompetenser.

JobStream

Realtidsdata från alla jobbannonser som är publicerade hos Arbetsförmedlingen.

Historiska annonser

Ger en översiktlig bild på den svenska arbetsmarknaden och hur behoven har förändrats över tid.

Yrkesprognoser

Prognoser för rekryteringsbehov och konkurrenssituation inom olika yrken.

Connect Once

Överför CV-data lagrade hos Arbetsförmedlingen till externa system med individens samtycke.

Jobtech Atlas

Ett gränssnitt som visar den data som finns i produkten Jobtech Taxonomy.

Etik och digital matchning

Projektet syftar till att lyfta frågor om etik och hållbarhet kopplat till digital matchning.

AllJobAds

En widget som hämtar och visar utvalda jobb från Arbetsförmedlingens plattform Platsbanken.

Giglab Sverige

Ett nationellt policylab och forum med syfte att belysa utmaningar från flera perspektiv inom gigekonomin och framtidens arbetsmarknad.

Open platforms

Ett försöksprojekt med syfte att underlätta för giggare att använda data som verifierar individens erfarenhet genererad från gig.

JobAd Enrichments

AI-lösning som identifierar och extraherar relevant information i ostrukturerade jobbannonser.

Digital vägledning och länkad data

Förutsättningsskapande projekt om digital vägledning inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet

Individdata och dataportabilitet

Projekt för individcentrerad digital infrastruktur för dataportabilitet

Taxonomi och begreppsstruktur

Utvecklingsprojekt för att testa olika möjligheter en sammanhållen begreppsstruktur inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet

JobAd Links

Samlar, organiserar och länkar till jobbannonser från arbetsmarknadens aktörer

digitalskills.se

Ett prognosverktyg som ger både historiska trender samt framskrivningar på digitala kompetenser och yrkestitlar genom att datadrivet analysera jobbannonser

JobSearch Trends

Visar sökbeteenden på Arbetsförmedlingens annonsplattform Platsbanken över tid.