Hoppa till innehåll
15 Juli 2024

Etisk och inkluderande digitalisering står högt i Spaniens EU-ordförandeskapsprogrammet

Det blir femte gången som Spanien tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Etisk och inkluderande digitalisering står högt på agendan. Spanien siktar på att nå en överenskommelse kring AI-förordningen, samt landet ska jobba vidare med den europeiska förordningen om digital identitet (eIDAS 2), rättsakten om cyberresiliens, Interoperable Europe Act, samt förstärka digitala färdigheter och skapa förutsättningar för digitala utbildningar och omställning. Vikten av dessa digitala färdigheter, omställning, kontinuerlig utbildning och livslångt lärande understryks under Europaåret för kompetens 2023.

Utkast av det spanska EU:s ordförandeskapsprogrammet med fokus på digitalisering, livslångt lärande, digital utbildning och omskolning:

  • AI-förordningen. Det spanska ordförandeskapet kommer att främja arbetet med AI-akten genom en regleringsram för artificiell intelligens som, i samarbete med Europeiska kommissionen, kommer att tillhandahålla riktlinjer för lagstiftning och utveckling för implementering av AI med ett etiskt synsätt. Framstegen inom AI-området kommer att presenteras vid den kommande Europeiska AI-alliansens församling i november i Madrid.
  • Den europeiska förordningen om digital identitet (eIDAS 2). Arbetet relaterat till denna kommer att ha stor betydelse. Målet är att skapa personliga dataportföljer inom offentliga förvaltningar, vilket möjliggör för individer att hantera sina personuppgifter på EU-nivå. Sammankopplingen mellan olika digitala identitetssystem över hela EU främjas.
  • Rättsakt om cyberresiliens. Säkerhet i den digitala världen kommer att vara avgörande. I detta syfte kommer ordförandeskapet att främja Rättsakt om cyberresiliens och fortsätta arbetet med EU:s rättsakt om it-solidaritet, i samband med att hantera revideringen av cybersäkerhetsförordningen.
  • Interoperable Europe Act. Dessutom kommer Spanien att främja rättsakten om ett interoperabelt Europa (Interoperable Europe Act) för att garantera att offentliga digitala tjänster är interoperabla från början.
  • Gigabit Infrastructure Act (GIA). Utöver dessa initiativ kommer Spanien att driva framåt ärenden som Gigabit Infrastructure Act (GIA), samt eventuella förslag på nya telekommunikationsregler och nya utvecklingar som härstammar från Gaia-X.
  • Arbetsmobilitet och nytt initiativ om internationellt distansarbete. När det gäller säkerhet och pensioner kommer ordförandeskapet att sträva efter att stärka förutsättningar för socialt skydd för egenföretagare; fokusera på modernisering av sysselsättnings- och inkomstskyddsmodeller; samt samordning av socialförsäkringssystem för att främja arbetsmobilitet och integration på den europeiska arbetsmarknaden. För att uppnå dessa mål kommer ordförandeskapet att fortsätta förhandlingarna om pågående lagstiftningsärenden och föreslå ett initiativ om internationellt distansarbete.
  • Digitala färdigheter, utbildning och omställning. Digitala färdigheter är grundläggande för medborgarnas personliga, sociala och professionella omställning och utveckling. Med detta i åtanke kommer det spanska ordförandeskapet att föreslå två rådsrekommendationer om att förbättra digitala färdigheter inom utbildning och omställning, samt att uppmuntra en kultur av vidare digital utbildning och omställning. Vikten av dessa digitala färdigheter, omställning, kontinuerlig utbildning och livslångt lärande understryks under Europaåret för kompetens 2023.

Det spanska EU:s ordförandeskapsprogrammet