API:et JobStream vann Sweden API Award

22 November 2021

API:et JobStream vann Sweden API Award. Ett dedikerat team på JobTech Development har lyssnat på användarnas behov och utvecklat API:et.

Nomineringen lyder: "Arbetsförmedlingen revolutionerar matchningen på arbetsmarknaden. JobStream är användbart för alla företag och organisationer som har en egen sökmotor och vill förbättra sin tjänst med realtidsuppdaterade annonsdata. API:et kan också användas för att bygga och träna algoritmer i samband med maskininlärning eller för att identifiera och analysera trender på arbetsmarknaden utifrån annonsdata.”

Hur kom idén till?

”Efter att ha lyssnat på användarna fick man en insikt att värdet låg i datan. Då byggdes ett API, som förser Sverige med de annonser som finns för tillfället. Lika enkelt som att klicka på en webblänk för att ta del av Platsbankens alla annonser. Idag får vi cirka 25 miljoner anrop om jobbannonser per månad från externa partner. Sluteffekten med att tillhandahålla annonser öppet är att flera ska kunna hjälpa arbetsgivare och arbetssökande att enklare hitta varandra på nya sätt”, säger Jonas Södergren från JobTech Development.

Vi går från ego till eko och delar med oss. API:et är kostnadsfritt och tillgängligt för alla. Om du vill kopiera utvecklarnas framgångsrecept, gör så här: ”Lyssna på användaren, gör en sak och gör den bra”.

Länk till API:et.

Innovation skapas när myndigheter och privata aktörer jobbar tillsammans

22 November 2021

Fem frågor till… Gregory Golding från JobTech Development som medverkar på Internetdagarna den 24 november för att prata om samarbeten mellan offentliga och privata aktörer, och hur det kan bidra till en bättre arbetsmarknad.

“Innovation i samhällets tjänst” är temat för JobTech Developments medverkan på Internetdagarna. Vad handlar det om?

”Vi från JobTech Development kommer att prata om hur man, med hjälp av skattemedel, kan skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden genom satsningar på nya, innovativa digitala lösningar. Vi kommer också att prata om varför det är viktigt att myndigheter jobbar mer utåtriktat och blir bättre på att stötta och facilitera andra aktörer, både privata och offentliga, genom olika typer av samarbeten.”

På vilket sätt uppstår innovation när myndigheter och privata aktörer jobbar tillsammans?

”Vi får in olika perspektiv, blir mer snabbfotade och har alltid kunden i fokus. Det handlar om att skapa lösningar för hela samhället, men vi delar upp kostnaden och insatsen så att alla får göra det de är bäst på. Det blir bättre användning av de resurser som finns tillgängliga.”

Jobtech Development har stor erfarenhet inom det här området, kan du ge något exempel?

”Ett väldigt lyckat exempel är vårt samarbete med ett av världens största försäkringsbolag, AXA. Vi skapade en blockchain-lösning som underlättar för försäkringstagare i deras kontakter med Arbetsförmedlingen, och samtidigt gav vi enskilda individer ökad makt och kontroll över sina egna data. Tillsammans med AXA har vi tacklat ett gemensamt problem, och vårt samarbete har gynnat båda våra kundgrupper.”

Vad ser du som den största utmaningen inom det här området, rent generellt?

”Regelverk som inte hänger med i den snabba utvecklingen är den största utmaningen. Digitaliseringen beskrivs som den nya industrialiseringen, men det blir svårt att skapa strukturella förändringar när de befintliga regelverken inte hänger med. Jag ser detta som ett stort hinder för innovation och nya samarbeten mellan offentliga och privata aktörer.”

Till sist, vad blir ditt viktigaste budskap till åhörarna på Internetdagarna den 22 november?

”Politiken och juridiken måste ge oss bättre förutsättningar för innovativa lösningar som privata och offentliga aktörer tar fram, tillsammans.”

Kom igång med JobTech Developments API:er

20 November 2021
Välkommen att delta på vårt nästa webinar ”Komma igång med våra API:er”, fredagen 26 november 2021

Vi vänder oss till nya och befintliga användare, där vi ägnar första delen med fokus på att komma igång för nya användare och sedan öppet forum där våra utvecklare svarar på frågor om just dina utmaningar.

Agendan skapas på plats och styrs utifrån deltagarnas frågeställningar, tankar och förslag.

Varmt välkommen.

Till anmälan:

Här kan du läsa mer om våra samarbetspartners som använder våra APIer för utveckling av digitala tjänster för mer träffsäker matchning på arbetsmarknaden. Ta gärna del av deras historier här.

Summering av eFörvaltningsdagarna

21 Oktober 2021
Förändringskraft på alla nivåer för att ta digitaliseringen till nästa nivå

JobTech Development deltog på eFörvaltningsdagarna 27-28 oktober där vi delade med oss av erfarenheter kring öppen data och källkod. Det fanns en hel del intressanta föreläsare och paneldeltagare i såväl offentlig, som privat sektorer som enades kring vikten av samverkan på alla nivåer för att främja innovation mot digitalisering.

Jonas Södergren från JobTech var på scen och pratade om morgondagens arbetsmarknad och hur JobTech bidrar till detta.

En viktig sak tar vi med oss, det är inte mycket som slår känslan att vara på ett fysiskt event och träffa riktiga människor.

JobTech Development på eFörvaltningsdagarna 27-28 oktober 2021

Inspireras av Layke Analytics

03 Juni 2021

Samarbetet med JobTech Development har haft stor betydelse för startup-bolaget Layke Analytics, som erbjuder en lösning för intelligent screening av CV:n.

- ”Det har lagt grunden och hjälpt oss otroligt mycket. Framför allt har det gett oss en betydligt kortare uppstartssträcka jämfört med om vi skulle ha utvecklat allt själva”, säger Anna Rapp, vd.

Layke Analytics erbjuder en AI-lösning som automatiserar urvals- och matchningsprocessen vid rekryteringar. Med sin algoritm kan lösningen läsa, tolka och analysera CV:n och därmed avgöra om kandidat är relevant för ett jobb, något som vanligtvis är en tidskrävande process. Bolaget vänder sig primärt till rekryterings- och bemanningsföretag samt HR-avdelningar.

Anna Rapp, VD på Layke Analytics

Anna Rapp, VD på Layke Analytics

”Att snabbt bedöma om en kandidat är relevant för ett jobb är en utmaning. Det kräver att man har koll på alla yrken, befattningar och branschrelaterade termer som finns på marknaden. Dessutom förväntas rekryterare göra en objektiv bedömning utan inslag av personliga värderingar, och även där kan det finnas utmaningar. Därför ser vi att en automatiserad lösning kan underlätta rekryteringsprocessen på många sätt”, berättar Anna Rapp.

Utvecklingsteamet på Layke Analytics har använt tre av de API:er som finns tillgängliga på JobTech Development-plattformen. JobAd Enrichments används för att ta ut kravprofilen ur en jobbannons då API:et kan identifiera nyckelinformation och utesluta det som är irrelevant. JobSearch används för ”omvänd matchning”, då man utgår från ett CV och ska hitta jobb som passar kandidaten. Historiska Jobb används för att träna den språkmodell som matchningsalgoritmen använder sig av. ”En förutsättning för att kunna bygga en bra språkmodell är att man har relevant data, och där har API:erna spelat en betydande roll för oss. Den stora datamängden som vi har fått tillgång till är ett superrelevant underlag för oss, och eftersom den spänner över flera olika branscher kan vi applicera den på alla yrkesområden.”

 Att få fri tillgång till stora datamängder och smarta tekniska lösningar har gett bolaget, som startade 2020, en rejäl skjuts ut på marknaden. ”Utan API:erna hade vi inte kunnat ta fram vår produkt så snabbt som vi har gjort. Det hade tagit oss lång tid att utveckla dem själva och vi hade behövt gå till många olika datakällor”, säger Anna Rapp och fortsätter: ”Som start up har man inte hur mycket tid och pengar som helst. Det är viktigt att komma igång med kundcase i ett tidigt skede, och det gör stor skillnad om man kan komma igång på tre månader istället för nio.”

Samarbetet med JobTech Development och Arbetsförmedlingen har även varit en fördel i kommunikationen med kunderna, förklarar Layke Analytics vd. ”Att använda öppna data från en myndighet stärker trovärdigheten i vår produkt. Det skapar ett förtroende som betyder jättemycket för oss.”

Vad tänker du om att myndigheter och privata aktörer på arbetsmarknaden samverkar och delar data på det sätt som sker inom ramen för JobTech Development?
”Jag var positivt överraskad över att Arbetsförmedlingen erbjöd det här. Vilken möjlighet! Vi ser gärna att fler myndigheter och privata bolag jobbar på det sättet. Det hade varit en verklig uppsida för oss och många andra startup-bolag.”

Om ni fick önska fritt, vilken typ av öppna data eller tekniska lösningar skulle ni vilja ha tillgång till, utöver det ni redan använder?
”Högst upp på vår önskelista är JobAd Enrichments på engelska. Även om svenska är det språk som talas på de flesta arbetsplatser är engelska otroligt vanligt på CV:n, så det skulle kunna få väldigt stor betydelse för oss. Vi skulle också önska en taxonomi över branscher och företagsnamn.”


Inspireras av Framtid.se

02 Juni 2021

Framtid.se

Genom att ta del av teknik och öppna data från JobTech Development har karriärplattformen Framtid.se inte bara ökat nyttan för sina användare, utan även utvecklat sin affär.

”Från att ha varit inriktade på proaktiva budskap och vägledning kan vi nu även erbjuda direktrekrytering, så det har verkligen haft betydelse”, säger Kristoffer Jarefeldt, grundare och vd.

Framtid.se är en del av företaget Framtidsutveckling i Sverige AB, som även står bakom GymnasieGuiden, YHGuiden.se och FrågaSYV.se. Plattformen vänder sig till alla som söker arbete eller vill byta karriär samt till studerande som vill få djupare kunskap om yrken och möjligheter på arbetsmarknaden. Sajten utgår i första hand från det yrke man vill jobba som, inte från utbildningsvalet, vilket många andra aktörer inom samma bransch gör.

Kristoffer Jarefelt, VD på Framtid.se

”Det finns en matchningsproblematik på arbetsmarknaden, där arbetsgivare söker kompetenser och bredare rekryteringsunderlag till bristyrken, samtidigt som unga ofta väljer andra utbildningar. Därför ger vi våra besökare en tydlig bild av hur efterfrågan för olika yrken ser ut, och försöker bidra till bättre matchning mot arbetsmarknadens behov”, säger Kristoffer Jarefeldt som startade bolaget för snart trettio år sedan.

Framtid.se använder API:et JobStream för att få tillgång till alla jobbannonser från Platsbanken, och JobTech Taxonomy för att koppla aktuella jobbannonser till de yrken som beskrivs på sajten. ”Jobbannonserna kompletterar vårt erbjudande på ett väldigt bra sätt. Utöver vägledning om yrken och utbildningar får våra användare överblick över lediga tjänster kopplade till respektive yrke.” Kristoffer fortsätter: ”En annan konkret nytta för oss är att vi kan skapa prognoser för olika yrken baserat på annonsunderlaget från Arbetsförmedlingen. Om det är många annonser kan vi dra slutsatsen att det är lättare att få jobb.”

Samarbetet med JobTech Development har även hjälpt bolaget att utveckla sin affär och göra Framtid.se till en plattform för rekrytering. ”Tekniken och jobbannonserna som vi får tillgång till har inneburit möjlighet att utveckla och bredda vår affär. Från att ha varit inriktade på proaktiva budskap och vägledning kan vi nu även erbjuda direktrekrytering, så det har verkligen haft betydelse. Vi har kunnat skapa ett mer heltäckande erbjudande mot de målgrupper som söker jobb eller vill karriärväxla.”

Hur ser du på att myndigheter, privata bolag och andra aktörer på arbetsmarknaden samverkar och delar data på det sätt som vi gör inom ramen för JobTech Development?  ”Jag tycker att det är bra eftersom det ökar möjligheten att dela och sprida viktig information. Men det ställer samtidigt höga krav på ansvarsfull hantering, och där måste varje aktör ta eget ansvar och följa de riktlinjer som gäller. En annan positiv effekt av att vi delar information är att det skapar konkurrens, vilket ofta leder till utveckling och förbättring. Så för konsumentens del är det jättebra.”

Om ni fick önska fritt, vilken typ av öppna data och/eller tekniska lösningar önskar ni att vi kunde erbjuda, utöver det ni redan använder? ”Vi skulle önska att informationen i de jobbannonser vi laddar ned hade en tydligare struktur, eftersom det skulle underlätta för oss att matcha den mot annan data. Rent generellt tycker jag att det borde vara mer styrning när företag fyller i jobbannonser genom dropdown-format där de tvingas välja kompetenser, önskad utbildningsnivå, personliga egenskaper och så vidare.” ”Något annat som skulle vara användbart för oss är data om lönenivåer för olika jobberbjudanden, eftersom många av våra användare undrar över just det.”Inspireras av JobAgent

01 Juni 2021

Svenska HR-techbolaget JobAgent matchar arbetssökande och arbetsgivare genom att lyfta kandidatens personliga egenskaper snarare än tidigare erfarenheter. Med hjälp av JobTech Developments API:er har bolaget utvecklat och förbättrat sin plattform och fått uppslag till nya, innovativa lösningar.

JobAgent hjälper jobbsökare att presentera sig för arbetsgivare bortom det traditionella CV-formatet och matchar dem med rekryterande bolag. Via bolagets plattform skapas en ”annons” som lyfter fram kandidatens personlighet och färdigheter, utöver utbildning och tidigare jobberfarenheter. Innehållet görs tillgängligt och sökbart, så att rekryterare kan kontakta personen i fråga, istället för tvärtom. Kandidater kan även söka utannonserade jobb via plattformen.

Björn Elowson, grundare och VD

Björn Elowson, grundare och VD

I arbetet med att utveckla den digitala matchningstjänsten, som funnits på marknaden sedan 2019, har JobAgent dragit nytta av öppna data och teknik från JobTech Development. ”Vi använder API:erna för att utveckla och förbättra vår plattform, men också för att skapa nya innovativa lösningar. Det är otroligt bra!”, säger Björn Elowson, grundare och vd.

Hittills har man framför allt dragit nytta av API:et JobSearch som ger tillgång till alla annonser i Platsbanken och gör det möjligt att matcha JobAgents användare med utannonserade jobb. Men det är bara en tidsfråga innan man kommer att koppla på ytterligare API:er, förklarar Björn: ”Vi tittar just nu på möjligheten att använda JobTech Taxonomy och JobAd Enrichments, både för att få skarpare matchningar och för att utveckla helt nya lösningar.”

De tekniska lösningarna som JobAgent får fri tillgång till via JobTech Development är viktiga pusselbitar för att attrahera och aktivera plattformens användare, och spelar därmed en central roll för bolaget och affären som helhet. ”Det har otroligt stor betydelse. Det innebär att vi kan erbjuda våra användare att söka jobb genom vår plattform som tillägg till att vi gör dem intressanta och sökbara för rekryterare. Och det får en indirekt betydelse för vår affär eftersom kandidaterna återkommer och uppdaterar informationen om sig själva”, säger Björn Elowson.

Hur ser du på att myndigheter, privata bolag och andra aktörer på arbetsmarknaden samverkar och delar data på det sätt som vi gör inom ramen för JobTech Development?
”Det är det enda rätta! Ska vi lösa de stora problemen som finns på arbetsmarknaden så behöver vi samverka och samarbeta. Att Arbetsförmedlingen som har till uppdrag att olja upp maskineriet på arbetsmarknaden kan hjälpa oss inom näringslivet med tekniska lösningar som stimulerar matchningen blir en väldigt fin synergi.”

Om ni fick önska fritt, vilken typ av öppna data och/eller tekniska lösningar önskar ni att vi kunde erbjuda, utöver det ni redan använder?
”Möjligheten att översätta era taxonomier till andra språk. Det jobb ni har gjort är superbra, men arbetsmarknaden är en internationell marknad, och för att få ännu mer effekt av era innovationer så behöver vi dem på engelska.”


Ingen kan lösa problemet på egen hand, därför gör vi det tillsammans

16 Februari 2021

Genom ett samarbete mellan Sveriges största annons- och matchningsaktörer, initierat av JobTech Development, ska det bli möjligt att visa upp en heltäckande bild av marknadens alla jobbannonser – och arbetssökande slipper oroa sig för att ha missat jobbmöjligheter. Den tekniska lösningen testas nu genom en pilot i Platsbanken.

Samarbetet ”Ekosystem för annonser” innebär att annons- och matchningsaktörer öppnar upp och delar med sig av jobbannonsdata i ett gemensamt digitalt ekosystem. Målsättningen är dels att göra det lättare för arbetssökande att navigera bland platsannonser och hitta jobb, oavsett plattform, dels att skapa ett större underlag till SCB:s arbetsmarknadsstatistik.

”Vi måste möta den digitala omstruktureringen, som bland annat innebär att människor just nu tvingas navigera bland en mängd olika annonsplattformar när de söker jobb, utan att veta om de har hela utbudet. Varken Arbetsförmedlingen eller någon annan aktör kan lösa problemet på egen hand eftersom ingen har tillgång till alla jobbannonser, därför gör vi det tillsammans”, säger Maria Dalhage, projektledare på JobTech Development / Arbetsförmedlingen som står för de tekniska lösningar som krävs för gemensam hantering av annonsdata.

De aktörer som har anslutit sig till samarbetet och därmed valt att dela sin annonsdata är Blocket, CareerBuilder, Jobbdirekt, Monster, NetJobs, Offentliga Jobb, OnePartnerGroup och Studentjob. Tillsammans med de annonser som redan visas upp i Platsbanken utgör detta cirka 80 procent av marknadens jobbannonser.

”Pandemin har gjort att vi har fler kandidater som söker jobb - samtidigt som det finns det färre annonser ute. Just nu är det viktigare än någonsin att underlätta arbetssökandet, och som en av de största kommersiella jobbaktörerna känns det självklart att vara med i det här samarbetet”, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Blocket Jobb.

”Vi på Monster ser fram emot detta samarbete som kommer att göra det så mycket enklare för arbetssökande att hitta ett nytt och spännande jobb. Det här ligger helt i linje med Monsters mål som är att skapa rätt matchning mellan kandidater och arbetsgivare”, säger Per Wadell, country manager på Monster.

Den tekniska lösningen, API:et ”JobTech Links”, testas inledningsvis som en pilot i Platsbanken.

”Med piloten ska vi studera hur API:et fungerar i praktiken och utvärdera hur användarna uppfattar gränssnittet. Vi kommer också att följa hur våra partners upplever samarbetet och säkerställa att vi har en hållbar modell som gynnar alla parter. Förhoppningen är att fler aktörer ska ansluta eftersom vi eftersträvar att ha hundra procent av annonserna”, säger Maria Dalhage.

På sikt kan lösningen komma att bli ett öppet API som vem som helst kan använda för att få tillgång till alla annonslänkar. ”Vår avsikt är att skapa ett öppet API, men huvudfokus just nu är att hitta ett framgångsrikt samarbete och en hållbar modell som vi kan skala upp”, avslutar Maria Dalhage.

Ett spjutspetsprojekt som många kan lära av

20 Januari 2021
Fem frågor till…

Johan Linåker, Lunds universitet, som är följeforskare till JobTech Development och har kommit halvvägs i sitt arbete med att studera hur vi, genom samverkan och öppna data, bygger ett digitalt ekosystem för svensk arbetsmarknad

Varför är det intressant att följa JobTech Development?

”Det är väldigt spännande att följa hur man arbetar med öppna data och öppen programvara, och framför allt hur man samverkar med aktörer inom ett och samma ekosystem kring både datan och programvaran. Med forskningshatten på kan jag säga att det är unikt och framåt, och hittills finns det lite rapporterat och skrivet inom området. Den generella debatten inom offentlig sektor handlar om att man ska öppna upp och publicera sin data, men det är väldigt lite fokus på samverkan och kopplingen till just öppen programvara. Därför är JobTech Development och det ekosystem man bygger upp ett spjutspetsprojekt som många kan lära av.”

Vad gör du i din roll som följeforskare?

”Som följeforskare har jag två olika hattar. Med ”samverkanshatten” hjälper jag JobTech Development att bygga ett hållbart ekosystem. Jag stöttar, coachar och ger input från forskningen om hur man kan samverka kring öppna data och öppen programvara. Med ”forskarhatten” följer jag hur ekosystemet utvecklas och jämför med andra exempel i omvärlden och återkopplar till JobTech. Jag har till exempel jämfört med Trafiklab, som är Samtrafikens plattform för öppna data kopplat till kollektivtrafiken. Jag har även tittat närmare på öppna dataekosystem i Finland och USA. Därutöver jobbar jag med att sprida kunskap om hur myndigheter kan använda och samverka kring öppna data och öppen programvara. Ett konkret resultat är nybildade Nätverket för Öppen Programvara och Data (NOSAD.se) där vi arrangerar workshops och samlar material som kan hjälpa myndigheter i deras arbete med dessa frågor.”

Du har kommit halvvägs in i ditt arbete. Vad har du kommit fram till hittills?

”En insikt är att myndigheter kan samverka kring datan man öppnar upp på många olika sätt. JobTech Development utgör ett exempel, Trafiklab ett annat. Vad som passar bäst beror på det enskilda fallet. Det har även varit kul att se den starka synergieffekt som finns mellan öppen programvara och öppendata. Dels som ett sätt att inspirera till hur datan kan användas och förenkla för utvecklare, dels för att skapa transparens kring hur datan används, och dels för att möjliggöra tillhandahållandet av datan. Om en kommun sitter på ett stängt system kan det vara så illa att de inte ens äger tillgång till datan.”

Vad ska ditt arbete som följeforskare leda till?

”Jag hoppas att det bidrar till ett starkare ekosystem, att fler aktörer tillkommer och att datan kommer i användning, och att det i sin tur leder till bättre matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande. Jag hoppas också att arbetet och forskningen kan hjälpa myndigheter, både i Sverige och internationellt, att förbättra sitt arbete med öppna data och öppen programvara.”

Hur kan den som är intresserad ta del av ditt arbete?

”Ett tips är att gå in på NOSAD Där kan man ta del av forskningsartiklar, open source-policies, rapporter och utbildningsmaterial. Jag delar även material via mina Twitter- och LinkedIn-konton.(@johanlinaker).”

I vårt forum kan du följa det som sker inom NOSAD och delta i diskussioner inom jobtech-området.

Ett uppdämt behov av samverkan kring öppna data

01 Oktober 2020

Fem frågor till… Jonas Södergren, tekniskt ansvarig på JobTech Development och en av initiativtagarna till ”Nätverket för Kunskapsdelning kring Öppna Data” som samlar deltagare från Sveriges myndigheter för att arbeta gränsöverskridande och praktiskt med öppna data.

Varför behövs det här nätverket?

”I våra kontakter med andra myndigheter har vi förstått att många har funderingar och utmaningar kring öppna data. Det handlar om allt från licenser och lagstiftning till hur man löser praktiska problem. Samtidigt trycker man från regeringshåll mer och mer på att Sveriges ska satsa på öppna data och att vi måste återanvända resurser inom staten. Så vi ringde runt till alla myndigheter för att få höra hur andra jobbar för att nå ut till användare, vilka utmaningar som finns, hur man mäter satsningar och säkerställer nytta. När vi insåg att många sitter med exakt samma utmaningar så föddes idén om att skapa ett nätverk, där vi hjälper och inspirerar varandra att komma vidare i arbetet.”

Vilka är med?

"Vi från JobTech Development/Arbetsförmedlingen har bildat en planeringsgrupp tillsammans med Samtrafiken, Digg, Sveriges Kommuner och Regioner, Internetstiftelsen och Patent- och Registreringsverket. Men på de workshops som vi har anordnat hittills har det varit deltagare från över hundra organisationer, varav de flesta myndigheter och andra offentliga aktörer. Det har varit ett enormt intresse med fullsatta workshops vid båda tillfällena, och det känns väldigt roligt!”

Konkret, vad händer på nätverksträffarna?

”I vår första workshop handlade samtalen till stor del om vilka licensförhållanden som ska gälla för myndigheternas öppna data i Sverige. Det är en officiell policy kring detta på gång, som Patent- och Registreringsverket ska ta fram, och vi blev alla inbjudna att delta i diskussionen. I övrigt så handlar träffarna mycket om hur vi kan samverka, dela kunskap och inspirera varandra, till exempel genom att visa upp praktiska exempel. Vi har också en särskild delningssida på gång, där alla får konkret möjlighet att dela sin data.”

Vad blir JobTech Development /Arbetsförmedlingens viktigaste bidrag i detta?

”Vi samordnar och koordinerar och driver på utvecklingen, eftersom vi ser att det finns ett uppdämt behov av samverkan. Det är viktigt att vi börjar jobba konkret med det som finns här och nu, och inte sitter och inväntar en ny lag eller liknande. Ett annat bidrag från vår sida är förstås också att vi visar upp för andra myndigheter vad vi gör inom området öppna data och öppen källkod, både våra framgångar och de utmaningar vi står inför.”

Vad hoppas du att nätverksträffarna ska leda till?

”Jag hoppas att respektive myndighet ska börja dela med sig av resurser och erfarenheter i betydligt större utsträckning än vad som görs idag. Många är vana vid att dela data när någon frågar efter det, men vi behöver bli mycket mer proaktiva. Tyvärr ser vi i internationella mätningar att Sverige halkar efter när det gäller innovation baserat på öppna data, så där finns det onekligen ett stort jobb att göra. Vi måste se till att ta oss upp i de mätningarna, och ytterst handlar det om att bidra till att skapa en bättre livssituation för invånare i Sverige.”

VILL DU DELTA?

”Nätverket för Kunskapsdelning kring Öppna Data” ”hålls första tisdagen i varje månad och är öppet för alla som vill delta. Läs mer och anmäl dig till nästa träff. OBS! Antalet platser i workshopen är begränsat.

Ny AI-lösning förbättrar jobbannonser och effektiviserar digitala matchningstjänster

14 September 2020

Irrelevanta sökträffar och märkliga jobbförslag är något många arbetssökande känner igen – och gärna slipper. Med AI-lösningen JobAd Enrichments, som är fritt för alla matchningsaktörer att använda, kan problemet undvikas, samtidigt som det bidrar till fördjupade insikter om arbetsmarknaden.

API:et JobAd Enrichments, som bygger på AI-teknik, identifierar automatiskt ord i annonser som har verklig betydelse i en söksituation, samtidigt som överflödig information filtreras bort.

Med hjälp av JobAd Enrichments blir det betydligt lättare att navigera och snabbt hitta rätt bland platsannonser i digitala annonsplattformar. Den arbetssökande slipper lägga tid på att sortera sökträffar och detaljgranska långa annonstexter för att se om de innehåller information som är intressant och relevant.

API:et har testats sedan drygt ett år tillbaka i Arbetsförmedlingens egen plattform Platsbanken. Nu är det dessutom fritt tillgängligt för alla aktörer som vill förbättra söktjänster eller annonsplattformar.

Utöver förbättrad matchning kan JobAd Enrichment användas för att få fördjupade insikter om arbetsmarknaden och för att vägleda arbetssökande. Genom att sammanställa och analysera strukturerad annonsdata blir det till exempel möjligt att identifiera:

  • Kompetenser och förmågor som efterfrågas för olika yrkesroller.
  • Yrken som är lämpliga för den som har vissa kompetenser/förmågor, eller vilka kompetenser man bör satsa på för att bli mer efterfrågad inom ett visst yrke.
  • Om vissa kompetenser/förmågor överhuvudtaget efterfrågas, och huruvida intresset för dem ökar eller minskar.

API:et kan också användas vid utveckling av digitala tjänster som vänder sig till arbetsgivare. Det kan till exempel vara tjänster som analyserar och förbättrar innehåll i platsannonser:

  • Hur stor del av annonsen består egentligen av relevanta och efterfrågade ord?
  • Vilka begrepp efterfrågas vanligtvis för ett yrke? Saknas viktiga ord i vår annons?
  • Hur unik är vår annons jämfört med andra annonser inom samma område? Använder vi ord och uttryck som det går inflation i och därmed inte är så användbara.

Är du utvecklare och vill använda vår nya AI-lösning? Här kommer du igång med JobAd Enrichments,som är ett komplement till vårt övriga utbud av öppna API:er för språk-, individ- och arbetsmarknadsdata.

I vårt forum kan du ställa frågor och delta i diskussioner om JobAd Enrichments eller någon av våra andra våra API:er. Välkommen in!

Det går även bra att kontakta oss via Epost

Vi gör det enklare för arbetssökande att snabbt hitta rätt bland jobbannonser

13 September 2020
Fem frågor till…Mattias Persson, ansvarig utvecklare för AI-lösningen JobAd Enrichments.


Vad ligger bakom satsningen på JobAd Enrichments?

”Den som letar jobb via digitala annonsplattformar idag stöter ofta på problem med irrelevanta sökträffar och jobbförslag, eller sökträffar som bara delvis matchar det man letar efter. Det leder till frustration och till att man tvingas lägga tid på att granska texter för att se om de verkligen innehåller något intressant. Med JobAd Enrichments gör vi det enklare för arbetssökande att navigera och snabbt hitta rätt bland jobbannonser. API:et bygger på en AI-lösning som automatiskt identifierar relevanta ord i jobbannonser, och filtrerar bort information som inte har direkt koppling till själva tjänsten. Det finns även en synonymfunktion som gör att man får relevanta träffar även om nyckelord i annonsen eller sökfrågan är felstavade.”

Vem eller vilka kommer att kunna dra nytta av JobAd Enrichments?

”Alla matchningsaktörer, privata som offentliga, som vill extrahera strukturerad data från annonstexter för att förbättra tjänster eller bygga nya innovativa lösningar kommer att kunna dra nytta av det. Det i sin tur kommer att gynna arbetssökande och arbetsgivare som använder dessa tjänster. Under det senaste året har JobAd Enrichments testats i Platsbanken för att höja kvaliteten i sökresultaten och underlätta för de arbetssökande att hitta rätt annonser, så det är ett konkret exempel på att API:et redan används och gör nytta. Andra som kommer att kunna ha nytta av att kunna extrahera strukturerad annonsdata är forskare och experter som vill lära sig mer om hur arbetsmarknaden fungerar.”

Hur har själva utvecklingen gått till?

”Vi började att bygga upp en ordlista med de faktiska termer som används i annonserna, för att sedan kunna identifiera dessa när vi automatiskt tolkar annonstexterna. För att kunna bedöma om exempelvis en kompetens är efterfrågad eller inte av arbetsgivaren använde vi Deep learning/AI. För att skapa AI-modellerna tillverkade vi träningsdata med hjälp av ramverket Snorkel och därefter tränade vi AI-modellerna med Googles Tensorflow.”

Vad har varit den största utmaningen?

”Att hitta den optimala konfigurationen för att AI-modellerna skulle fungera. Det tog lång tid och många misslyckade försök att hitta en optimal lösning. Utan att överdriva kan jag säga att det har varit ett tålamodsprövande arbete.”

Hur kan JobAd Enrichments bidra till en bättre arbetsmarknad?

”Förutom att det effektiviserar matchningen så ger API:et oss helt ny information om arbetsmarknaden, och med den fördjupade kunskapen skapas förutsättningar för nya digitala matchnings- och vägledningstjänster. Det ska bli spännande att se hur API:et tas emot av utvecklare och andra aktörer som följer vårt arbete, och jag hoppas på att få se många innovativa tjänster med JobAd Enrichments som en del i lösningen.”