Hoppa till innehåll
20 Januari 2021

"Ett spjutspetsprojekt som många kan lära av"

Fem frågor till Johan Linåker, Lunds universitet, som är följeforskare till JobTech Development och har kommit halvvägs i sitt arbete med att studera hur vi, genom samverkan och öppna data, bygger ett digitalt ekosystem för svensk arbetsmarknad.

Varför är det intressant att följa JobTech Development?
"Det är väldigt spännande att följa hur man arbetar med öppna data och öppen programvara, och framför allt hur man samverkar med aktörer inom ett och samma ekosystem kring både datan och programvaran. Med forskningshatten på kan jag säga att det är unikt och framåt, och hittills finns det lite rapporterat och skrivet inom området. Den generella debatten inom offentlig sektor handlar om att man ska öppna upp och publicera sin data, men det är väldigt lite fokus på samverkan och kopplingen till just öppen programvara. Därför är JobTech Development och det ekosystem man bygger upp ett spjutspetsprojekt som många kan lära av."

Vad gör du i din roll som följeforskare?
"Som följeforskare har jag två olika hattar. Med ”samverkanshatten” hjälper jag JobTech Development att bygga ett hållbart ekosystem. Jag stöttar, coachar och ger input från forskningen om hur man kan samverka kring öppna data och öppen programvara. Med ”forskarhatten” följer jag hur ekosystemet utvecklas och jämför med andra exempel i omvärlden och återkopplar till JobTech. Jag har till exempel jämfört med Trafiklab, som är Samtrafikens plattform för öppna data kopplat till kollektivtrafiken. Jag har även tittat närmare på öppna dataekosystem i Finland och USA. Därutöver jobbar jag med att sprida kunskap om hur myndigheter kan använda och samverka kring öppna data och öppen programvara. Ett konkret resultat är nybildade Nätverket för Öppen Programvara och Data (NOSAD.se) där vi arrangerar workshops och samlar material som kan hjälpa myndigheter i deras arbete med dessa frågor."

Du har kommit halvvägs in i ditt arbete. Vad har du kommit fram till hittills?
"En insikt är att myndigheter kan samverka kring datan man öppnar upp på många olika sätt. JobTech Development utgör ett exempel, Trafiklab ett annat. Vad som passar bäst beror på det enskilda fallet. Det har även varit kul att se den starka synergieffekt som finns mellan öppen programvara och öppendata. Dels som ett sätt att inspirera till hur datan kan användas och förenkla för utvecklare, dels för att skapa transparens kring hur datan används, och dels för att möjliggöra tillhandahållandet av datan. Om en kommun sitter på ett stängt system kan det vara så illa att de inte ens äger tillgång till datan."

Vad ska ditt arbete som följeforskare leda till?
"Jag hoppas att det bidrar till ett starkare ekosystem, att fler aktörer tillkommer och att datan kommer i användning, och att det i sin tur leder till bättre matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande. Jag hoppas också att arbetet och forskningen kan hjälpa myndigheter, både i Sverige och internationellt, att förbättra sitt arbete med öppna data och öppen programvara."

Hur kan den som är intresserad ta del av ditt arbete?
"Ett tips är att gå in på NOSAD Där kan man ta del av forskningsartiklar, open source-policies, rapporter och utbildningsmaterial. Jag delar även material via mina Twitter- och LinkedIn-konton."

Mer om ämnet

I vårt forum kan du följa det som sker inom NOSAD och delta i diskussioner inom jobtech-området.

Ni kan läsa mer om en ny forskningsrapport om öppna data-ekosystem här.