Hoppa till innehåll
07 November 2023

Samverka för utveckling: JobTechDev stärker samarbetet med utbildningssektorn

JobTech Development har under en lång period arbetat i nära samarbete med studenter och utbildningsväsendet runt om i landet. Nu stärker vi samarbetet med universitet och yrkeshögskolor kring utvecklingen av tekniska komponenter och lösningar som är baserade på JobTechDevs öppna data och dataset. Syftet är att skapa användbara och tillgängliga tekniska lösningar för den svenska arbetsmarknaden.

Digitaliseringen öppnar upp för samarbete i projekt som sammankopplar olika data - och teknikområden och använder öppna API:er och data set. Individens roll och ökade kontroll för sitt framtida yrke eller karriäromställning är en viktig del för att förbättra hela arbetsmarknaden genom hela arbetslivet. Den framtida arbetsmarknaden står inför utmaningar som kräver nytänkande och samarbete mellan många olika branscher och sektorer. För JobTech Development är ett förstärkt samarbete med utbildningssektor en naturlig väg framåt i rätt riktning.

På var sitt håll labbar yrkeshögskoleelever från Medieinstitutet, masterstudenter Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet och doktorander och forskare från SDCI Göteborg* med JobTech Developments öppna API:er och dataset för att försöka lösa verkliga problem på arbetsmarknaden. Arbetet pågår i olika riktningar där studenterna visar värdet och potentialen av öppna data, både från plattformen, men även från andra källor, för att tackla samhällsproblem, samt att mäta de långsiktiga effekterna.

JobTech Development leder flera projekt med syfte att testa möjligheterna att koppla samman data inom arbetsmarknads-och utbildningssektorn. Att individen får bättre förutsättningar och digitala verktyg för att synliggöra sina kompentenser på en snabbt föränderlig arbetsmarknad är avgörande under karriärbyte och kompetensutveckling. Att förbättra jobbmatchningstjänster med öppna data och gemensamma standarder bidrar till Sveriges framtida kompetensförsörjning.