Hoppa till innehåll
26 Mars 2024

Metod- och processtöd för att dela öppna data

Arbetsförmedlingen har sedan länge jobbat med att tillgängliggöra data – långt innan den så kallade öppna data-lagen trädde i kraft i augusti 2022. I den här artikeln delar vi insikter om värdet av öppna data, samt metod- och processtöd som beskriver hur Arbetsförmedlingen arbetar med öppna data. Det kan fungera som en checklista över vad organisationer behöver tänka på vid datadelning, och kan hjälpa utvecklingen av det digitala ekosystemet.

Arbetsförmedlingen tillhandahåller öppna data för att:

 • öka tillgängligheten och användningen av myndighetens data om arbetsmarknaden
 • främja innovation och utveckling av digitala tjänster
 • bidra till samhällsnytta genom ökad transparens och samarbete

Genom att göra öppna datamängder tillgängliga kan deras värde maximeras för konkret användning i digitala tjänster kopplade till sysselsättning, omställning, utbildning, med mera.

Nationella principer för att tillgängliggöra information

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har utvecklat nationella principer för offentliga verksamheter. Dessa principer syftar till att stödja arbetet med att tillgängliggöra och publicera information för vidareutnyttjande, i form av öppna och delade data.

Arbetsförmedlingens processer med öppna data

Utifrån de ovannämnda principerna, samt andra styrdokument och behov, har Arbetsförmedlingen utvecklat interna processer för arbetet med öppna data. En beslutsmall finns tillgänglig som metod- och processtöd och fungerar som en checklista med aktiviteter att utföra inför datadelning. I mallen framgår även exempel på metadata som behöver dokumenteras enligt metadataspecifikationen DCAT-AP-SE. Mer information finns här.

Metod-och processtöd som hjälper det digitala ekosystemet

Enheten Jobtech, som förvaltar plattformen JobTech Development, hjälper gärna de verksamheter som vill komma i gång med öppna data och datadelning. Exempelvis kan vi bistå med metoder och teknik för att dela öppna data, samt dela med oss av lärdomar som hjälper så många så möjligt på vägen. Vid behov av stöd, kontakta enheten Jobtech: Enheten-jobtech@arbetsformedlingen.se

Värdet av öppna data

 • Transparens och öppenhet: Att öka de offentliga tjänsternas kvalitet, effektivitet och öppenhet; öka transparensen kring organisationens verksamhet och beslutsprocesser.
 • Innovation och ekonomisk tillväxt: Möjlighet till samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn; drivkraft för ekonomisk tillväxt genom utveckling av innovativa tjänster och produkter, skapandet av nya affärsmodeller i samarbete med andra. Stort ekonomiskt värde av data som öppen resurs.
 • Effektivitet och mer innovativ offentlig förvaltning: Beslutfattare kan få en bättre förståelse för olika samhällsfrågor och trender och fatta faktabaserade beslut som gynnar samhället i stort.
 • Demokratisk delaktighet: Att öka möjligheterna för medborgare att delta i demokratiska processer. Det gör det möjligt för allmänheten att bättre förstå och delta i diskussioner om offentliga frågor och beslut och fatta bättre informerade beslut; öka medborgarnas deltagande i det traditionella beslutsfattandet.
 • Ökad trovärdighet och tillförlitlighet: Att främja öppenhet för mer välgrundade beslut och bättre användning av befintliga resurser; det ger också möjlighet för allmänheten att granska och validera data, vilket kan bidra till ökad trovärdighet.

Vidare kan öppna data bidra till:

 • Ett datadrivet kunskapssamhälle
 • Framväxten av datajournalistik
 • Forskning med nya möjligheter
 • Resurser för AI-utveckling