Hoppa till innehåll
06 December 2022

JobTechDev intog scenen på SEMIC2022

EU-kommissionen bjöd in JobTech Development att delta i paneldiskussionen ”Personal data space implementations – interoperability challenges" på årets Semic2022-konferens i Bryssel. Konferensen organiserades av Interoperabilitet (DIGIT.D.2), EU-kommissionen i samarbete med Tjeckiens ordförandeskap i EU:s ministerråd.

Den 6:e december intog JobTech Developments projektledare Marcello Grita scenen på Semic2022 och presenterade det pågående utvecklingsprojektet kring individcentrerad datainfrastruktur. I en digitaliserad och uppkopplad värld har individens rätt att äga sin data blivit allt viktigare. Interoperabilitet är inte bara ett svåruttalat ord, utan också ett komplext, intressant och framtida viktigt område för den hållbara digitala omställningen i samhället.

"Genom vårt utvecklingsprojekt kring individcentrerad datainfrastruktur bidrar vi till en mer tillgänglig och digitaliserad offentlig sektor. Allt arbete är byggt i öppen källkod, och tillgängligt för alla", poängterade Marcello Grita i sitt anförande.

Marcello Grita deltog i panelen tillsammans med Viivi Lahteenoja, forskare vid Helsingfors universitet, och Esther de Loof, verksamhetschef vid SolidLab i Belgien. Inget system är fullkomligt från början och vi behöver vara pragmatiska och anpassningsbara genom hela resan, var huvudbudskapet från Viivi Lahteenoja.

"Och det är verkligen resan som är målet, inte destinationen", avslutade hon sin presentation.

Esther de Loof delade med sig av ett intressant use case kring datautrymmen, från den flamländska regionen i Belgien. Hon gav ett par exempel på vad kan man göra i sitt utvecklingsarbete genom att använda Solid som teknikval.

Marcello Grita intog scenen på SEMIC2022. Marcello Grita intog scenen på SEMIC2022

Interoperabilitet i offentlig sektor bland 35 europeiska länder

Sverige uppfyller det europeiska genomsnittet för alla tolv EIF:s principer (på EU-nivå finns det europeiska ramverket för interoperabilitet, det så kallade European Interoperability Framework, (EIF), där landets prestationsnivå varierar på olika områden.

Är du intresserad av att få en helhetsbild av 35 andra europeiska länder, samt förbättringsområden i Sveriges offentliga sektors digitaliseringsresa – läs gärna:

Om projektet

Mer om projektet kring individcentrerad datainfrastruktur på svenska här, samt på engelska här.