Hoppa till innehåll
11 Mars 2024

Samarbete med Sundsvalls kommun kring öppna data

Arbetsförmedlingen, enheten Jobtech, och Sundsvalls kommun inleder samarbete kring öppna data och uppbyggnad av en sammanhållen digital infrastruktur för vuxenutbildningar. Redan i dag använder kommunen data från Arbetsförmedlingen, och siktar nu mot att öka användningen.

Västernorrlands län med Sundsvalls kommun i spetsen arbetar för att ta fram en gemensam plattform för hela länets utbildningsutbud för att underlätta för länets kommunmedborgare att hitta utbildningar. Sundsvalls kommun kommer att använda en hel del egna data, men för att lyckas behövs även data från andra dataområden och myndigheter.

Mötet mellan representanter från Arbetsförmedlingens enhet Jobtech, Sundsvalls kommun och vuxenutbildningen var startskottet för ett långsiktigt samarbete för utbyte av kompetens och förmågor, samt för att diskutera vägen framåt och hur man konkret kan samverka kring öppna data för uppbyggnaden av en digital infrastruktur. Vidare är tanken att även samla data från andra källor som kan användas för till exempel analyser och som stöd för planering på den nya utbildningsplattformen.

Det visade sig att Arbetsförmedlingen redan idag delar en hel del data som Sundsvall har användning av, till exempel historiska annonsdata för behov och kompetenser, beskrivningar av yrken och yrkesområden, med mera. Ytterligare presenterades en önskelista på öppna data som främjar kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet i Västernorrlands län.

Att kommunen redan i inledningsfasen har fokus på öppna data och öppen källkod, och dessutom bygger för att plattformen ska kunna återanvändas av andra kommuner, ligger helt i linje med både Arbetsförmedlingens och regeringens digitaliseringsplan för Sveriges arbetsmarknad med fokus på det livslånga lärandet.