Att samarbeta med JobTech Development bidrar både till utveckling för din organisation och nytta för hela arbetsmarknaden

Trygghetsrådet (TRR)

Sveriges största omställningsorganisation TRR (Trygghetsrådet) använder JobTech Developments api:er för att öka träffsäkerheten i matchningen mellan klienter och rekryterande arbetsgivare.

"Vi har sedan ett drygt år tillbaka ett samarbete med JobTech Development. Det har visat sig vara ett både trevligt och gynnsamt samarbete som vi på sikt ser kan bidra till förbättringar för båda parter. Det fina med JobTechs api:er är att de håller mycket hög och god kvalitet som ger oss bra förutsättningar när vi berikar våra tjänster med olika funktioner." säger Catherine Ewerman, IT- och digitaliseringsansvarig produktägare på TRR.

TRR har implementerat yrkesrollsstrukturen, det vill säga JobTech Taxonomy, samt använder sig även av JobAd Enrichments som visar lediga jobbannonser i deras tjänst. TRR planerar också för ett utökat användande av JobSearch-api:et.

Catherine Ewerman, TRR

Läs hela intervjun med Catherine Ewerman om vårt samarbete.

Layke Analytics

Samarbetet med JobTech Development har haft stor betydelse för startup-bolaget Layke Analytics, som erbjuder en lösning för intelligent screening av CV:n.

"Det har lagt grunden och hjälpt oss otroligt mycket. Framför allt har det gett oss en betydligt kortare uppstartssträcka jämfört med om vi skulle ha utvecklat allt själva.", säger Anna Rapp, vd.

Utvecklingsteamet på Layke Analytics har använt tre av de API:er som finns tillgängliga på JobTech Development-plattformen. JobAd Enrichments används för att ta ut kravprofilen ur en jobbannons då API:et kan identifiera nyckelinformation och utesluta det som är irrelevant. JobSearch används för ”omvänd matchning”, då man utgår från ett CV och ska hitta jobb som passar kandidaten. Historiska annonser används för att träna den språkmodell som matchningsalgoritmen använder sig av.

Anna Rapp, VD på Layke Analytics

Anna Rapp, VD på Layke Analytics

Läs hela intervjun med Anna Rapp om vårt samarbete.

JobAgent

Svenska HR-techbolaget JobAgent matchar arbetssökande och arbetsgivare genom att lyfta kandidatens personliga egenskaper snarare än tidigare erfarenheter. Med hjälp av JobTech Developments API:er har bolaget utvecklat och förbättrat sin plattform och fått uppslag till nya, innovativa lösningar.

Hittills har man framför allt dragit nytta av API:et JobSearch som ger tillgång till alla annonser i Platsbanken och gör det möjligt att matcha JobAgents användare med utannonserade jobb. Men det är bara en tidsfråga innan man kommer att koppla på ytterligare API:er, förklarar Björn:

"Vi använder API:erna för att utveckla och förbättra vår plattform, men också för att skapa nya innovativa lösningar. Det är otroligt bra! Vi tittar just nu på möjligheten att använda JobTech Taxonomy och JobAd Enrichments, både för att få skarpare matchningar och för att utveckla helt nya lösningar.", säger Björn Elowson, grundare och vd.

Björn Elowson, grundare och VD

Björn Elowson, grundare och VD

Läs hela intervjun med Björn Elowson och vårt samarbete.

Framtid.se

Genom att ta del av teknik och öppna data från JobTech Development har karriärplattformen Framtid.se inte bara ökat nyttan för sina användare, utan även utvecklat sin affär.

"Från att ha varit inriktade på proaktiva budskap och vägledning kan vi nu även erbjuda direktrekrytering, så det har verkligen haft betydelse.", säger Kristoffer Jarefeldt, grundare och vd.

Framtid.se använder API:et JobStream för att få tillgång till alla jobbannonser från Platsbanken, och JobTech Taxonomy för att koppla aktuella jobbannonser till de yrken som beskrivs på sajten.

Kristoffer Jarefelt, Framtid

Kristoffer Jarefelt, VD på Framtid.se

Läs hela intervjun med Kristoffer Jarefelt och vårt samarbete.