Layke Analytics, JobAgent och Framtid.se drar nytta av samarbetet med JobTech Development

Layke Analytics

Samarbetet med JobTech Development har haft stor betydelse för startup-bolaget Layke Analytics, som erbjuder en lösning för intelligent screening av CV:n. ”Det har lagt grunden och hjälpt oss otroligt mycket. Framför allt har det gett oss en betydligt kortare uppstartssträcka jämfört med om vi skulle ha utvecklat allt själva”, säger Anna Rapp, vd.

Layke Analytics erbjuder en AI-lösning som automatiserar urvals- och matchningsprocessen vid rekryteringar. Med sin algoritm kan lösningen läsa, tolka och analysera CV:n och därmed avgöra om kandidat är relevant för ett jobb, något som vanligtvis är en tidskrävande process. Bolaget vänder sig primärt till rekryterings- och bemanningsföretag samt HR-avdelningar.

Anna Rapp, VD på Layke Analytics

Anna Rapp, VD på Layke Analytics

”Att snabbt bedöma om en kandidat är relevant för ett jobb är en utmaning. Det kräver att man har koll på alla yrken, befattningar och branschrelaterade termer som finns på marknaden. Dessutom förväntas rekryterare göra en objektiv bedömning utan inslag av personliga värderingar, och även där kan det finnas utmaningar. Därför ser vi att en automatiserad lösning kan underlätta rekryteringsprocessen på många sätt”, berättar Anna Rapp.

Utvecklingsteamet på Layke Analytics har använt tre av de API:er som finns tillgängliga på JobTech Development-plattformen. JobAd Enrichments används för att ta ut kravprofilen ur en jobbannons då API:et kan identifiera nyckelinformation och utesluta det som är irrelevant. JobSearch används för ”omvänd matchning”, då man utgår från ett CV och ska hitta jobb som passar kandidaten. Historiska Jobb används för att träna den språkmodell som matchningsalgoritmen använder sig av. ”En förutsättning för att kunna bygga en bra språkmodell är att man har relevant data, och där har API:erna spelat en betydande roll för oss. Den stora datamängden som vi har fått tillgång till är ett superrelevant underlag för oss, och eftersom den spänner över flera olika branscher kan vi applicera den på alla yrkesområden.”

 Att få fri tillgång till stora datamängder och smarta tekniska lösningar har gett bolaget, som startade 2020, en rejäl skjuts ut på marknaden. ”Utan API:erna hade vi inte kunnat ta fram vår produkt så snabbt som vi har gjort. Det hade tagit oss lång tid att utveckla dem själva och vi hade behövt gå till många olika datakällor”, säger Anna Rapp och fortsätter: ”Som start up har man inte hur mycket tid och pengar som helst. Det är viktigt att komma igång med kundcase i ett tidigt skede, och det gör stor skillnad om man kan komma igång på tre månader istället för nio.”

Samarbetet med JobTech Development och Arbetsförmedlingen har även varit en fördel i kommunikationen med kunderna, förklarar Layke Analytics vd. ”Att använda öppna data från en myndighet stärker trovärdigheten i vår produkt. Det skapar ett förtroende som betyder jättemycket för oss.”

Vad tänker du om att myndigheter och privata aktörer på arbetsmarknaden samverkar och delar data på det sätt som sker inom ramen för JobTech Development?
”Jag var positivt överraskad över att Arbetsförmedlingen erbjöd det här. Vilken möjlighet! Vi ser gärna att fler myndigheter och privata bolag jobbar på det sättet. Det hade varit en verklig uppsida för oss och många andra startup-bolag.”

Om ni fick önska fritt, vilken typ av öppna data eller tekniska lösningar skulle ni vilja ha tillgång till, utöver det ni redan använder?
”Högst upp på vår önskelista är JobAd Enrichments på engelska. Även om svenska är det språk som talas på de flesta arbetsplatser är engelska otroligt vanligt på CV:n, så det skulle kunna få väldigt stor betydelse för oss. Vi skulle också önska en taxonomi över branscher och företagsnamn.”


JobAgent

Svenska HR-techbolaget JobAgent matchar arbetssökande och arbetsgivare genom att lyfta kandidatens personliga egenskaper snarare än tidigare erfarenheter. Med hjälp av JobTech Developments API:er har bolaget utvecklat och förbättrat sin plattform och fått uppslag till nya, innovativa lösningar.

JobAgent hjälper jobbsökare att presentera sig för arbetsgivare bortom det traditionella CV-formatet och matchar dem med rekryterande bolag. Via bolagets plattform skapas en ”annons” som lyfter fram kandidatens personlighet och färdigheter, utöver utbildning och tidigare jobberfarenheter. Innehållet görs tillgängligt och sökbart, så att rekryterare kan kontakta personen i fråga, istället för tvärtom. Kandidater kan även söka utannonserade jobb via plattformen.

Björn Elowson, grundare och VD

Björn Elowson, grundare och VD

I arbetet med att utveckla den digitala matchningstjänsten, som funnits på marknaden sedan 2019, har JobAgent dragit nytta av öppna data och teknik från JobTech Development. ”Vi använder API:erna för att utveckla och förbättra vår plattform, men också för att skapa nya innovativa lösningar. Det är otroligt bra!”, säger Björn Elowson, grundare och vd.

Hittills har man framför allt dragit nytta av API:et JobSearch som ger tillgång till alla annonser i Platsbanken och gör det möjligt att matcha JobAgents användare med utannonserade jobb. Men det är bara en tidsfråga innan man kommer att koppla på ytterligare API:er, förklarar Björn: ”Vi tittar just nu på möjligheten att använda JobTech Taxonomy och JobAd Enrichments, både för att få skarpare matchningar och för att utveckla helt nya lösningar.”

De tekniska lösningarna som JobAgent får fri tillgång till via JobTech Development är viktiga pusselbitar för att attrahera och aktivera plattformens användare, och spelar därmed en central roll för bolaget och affären som helhet. ”Det har otroligt stor betydelse. Det innebär att vi kan erbjuda våra användare att söka jobb genom vår plattform som tillägg till att vi gör dem intressanta och sökbara för rekryterare. Och det får en indirekt betydelse för vår affär eftersom kandidaterna återkommer och uppdaterar informationen om sig själva”, säger Björn Elowson.

Hur ser du på att myndigheter, privata bolag och andra aktörer på arbetsmarknaden samverkar och delar data på det sätt som vi gör inom ramen för JobTech Development?
”Det är det enda rätta! Ska vi lösa de stora problemen som finns på arbetsmarknaden så behöver vi samverka och samarbeta. Att Arbetsförmedlingen som har till uppdrag att olja upp maskineriet på arbetsmarknaden kan hjälpa oss inom näringslivet med tekniska lösningar som stimulerar matchningen blir en väldigt fin synergi.”

Om ni fick önska fritt, vilken typ av öppna data och/eller tekniska lösningar önskar ni att vi kunde erbjuda, utöver det ni redan använder?
”Möjligheten att översätta era taxonomier till andra språk. Det jobb ni har gjort är superbra, men arbetsmarknaden är en internationell marknad, och för att få ännu mer effekt av era innovationer så behöver vi dem på engelska.”


Framtid.se

Genom att ta del av teknik och öppna data från JobTech Development har karriärplattformen Framtid.se inte bara ökat nyttan för sina användare, utan även utvecklat sin affär. ”Från att ha varit inriktade på proaktiva budskap och vägledning kan vi nu även erbjuda direktrekrytering, så det har verkligen haft betydelse”, säger Kristoffer Jarefeldt, grundare och vd.

Framtid.se är en del av företaget Framtidsutveckling i Sverige AB, som även står bakom GymnasieGuiden, YHGuiden.se och FrågaSYV.se. Plattformen vänder sig till alla som söker arbete eller vill byta karriär samt till studerande som vill få djupare kunskap om yrken och möjligheter på arbetsmarknaden. Sajten utgår i första hand från det yrke man vill jobba som, inte från utbildningsvalet, vilket många andra aktörer inom samma bransch gör.

Kristoffer Jarefelt, VD på Framtid.se

Kristoffer Jarefelt, VD på Framtid.se

”Det finns en matchningsproblematik på arbetsmarknaden, där arbetsgivare söker kompetenser och bredare rekryteringsunderlag till bristyrken, samtidigt som unga ofta väljer andra utbildningar. Därför ger vi våra besökare en tydlig bild av hur efterfrågan för olika yrken ser ut, och försöker bidra till bättre matchning mot arbetsmarknadens behov”, säger Kristoffer Jarefeldt som startade bolaget för snart trettio år sedan.

Framtid.se använder API:et JobStream för att få tillgång till alla jobbannonser från Platsbanken, och JobTech Taxonomy för att koppla aktuella jobbannonser till de yrken som beskrivs på sajten. ”Jobbannonserna kompletterar vårt erbjudande på ett väldigt bra sätt. Utöver vägledning om yrken och utbildningar får våra användare överblick över lediga tjänster kopplade till respektive yrke.” Kristoffer fortsätter: ”En annan konkret nytta för oss är att vi kan skapa prognoser för olika yrken baserat på annonsunderlaget från Arbetsförmedlingen. Om det är många annonser kan vi dra slutsatsen att det är lättare att få jobb.”

Samarbetet med JobTech Development har även hjälpt bolaget att utveckla sin affär och göra Framtid.se till en plattform för rekrytering. ”Tekniken och jobbannonserna som vi får tillgång till har inneburit möjlighet att utveckla och bredda vår affär. Från att ha varit inriktade på proaktiva budskap och vägledning kan vi nu även erbjuda direktrekrytering, så det har verkligen haft betydelse. Vi har kunnat skapa ett mer heltäckande erbjudande mot de målgrupper som söker jobb eller vill karriärväxla.”

Hur ser du på att myndigheter, privata bolag och andra aktörer på arbetsmarknaden samverkar och delar data på det sätt som vi gör inom ramen för JobTech Development?  ”Jag tycker att det är bra eftersom det ökar möjligheten att dela och sprida viktig information. Men det ställer samtidigt höga krav på ansvarsfull hantering, och där måste varje aktör ta eget ansvar och följa de riktlinjer som gäller. En annan positiv effekt av att vi delar information är att det skapar konkurrens, vilket ofta leder till utveckling och förbättring. Så för konsumentens del är det jättebra.”

Om ni fick önska fritt, vilken typ av öppna data och/eller tekniska lösningar önskar ni att vi kunde erbjuda, utöver det ni redan använder? ”Vi skulle önska att informationen i de jobbannonser vi laddar ned hade en tydligare struktur, eftersom det skulle underlätta för oss att matcha den mot annan data. Rent generellt tycker jag att det borde vara mer styrning när företag fyller i jobbannonser genom dropdown-format där de tvingas välja kompetenser, önskad utbildningsnivå, personliga egenskaper och så vidare.” ”Något annat som skulle vara användbart för oss är data om lönenivåer för olika jobberbjudanden, eftersom många av våra användare undrar över just det.”