Hoppa till innehåll

Att samarbeta med JobTech Development bidrar både till utveckling för din organisation och nytta för hela arbetsmarknaden

allalöner.se och antagningspoäng.se

JobTech Developments API:er och öppna data har hjälpt allalöner.se att skapa en struktur för yrkesbenämningar som speglar arbetsmarknaden. Vi har pratat med Lennart Johansson, grundare av allalöner.se och antagningspoäng.se, om hur man jobbar för att förenkla lönefrågan genom transparens.

"Våra användare efterfrågar en större lönetransparens vilket vi jobbar för att uppnå. JobTech Developments API:er gör våra tjänster mer verklighetstrogna. I och med att de data ni har i era API:er är baserade på verkliga jobbannonser från arbetsmarknaden så speglar de verkligheten. API:erna hjälper oss också att berika yrken med närliggande information.", säger Lennart Johansson, grundare av allalöner.se och antagningspoäng.se.

Webbsidorna använder sig av flera av JobTech Developments API:er och datamängder. Jobtech Taxonomy har till exempel hjälpt till att skapa en grundstruktur för yrkesbenämningar som blivit stommen i allalöner.se. Bolaget använder av även sig Historiska annonser och JobSearch Trends. På sikt kommer man att börja använda API:et JobEd Connect för tjänsten antagningspoäng.se. För allalöner.se är tanken att använda JobSearch/JobStream fullt ut.

Lennart Johansson
Lennart Johansson, grundare av allalöner.se och antagningspoäng.se

Läs hela intervjun med Lennart Johansson om vårt samarbete.

Jobnet

Jobnet är en plattform med ambitionen att bli ett Hemnet för jobbmarknaden; en plats där nyfikna jobbsökare kan leta efter sin nästa arbetsplats utan att behöva registrera sin profil. På hemsidan läser vi: "Hos Jobnet söker du på dina villkor, anonymt och smidigt." Vi blev nyfikna och bad om en intervju med Kalle Bodestig, VD och grundare av plattformen Jobnet.

"Vi använder API:erna på flera olika sätt. Vårt senaste tillämpningsområde är att vi byggt publika statistiksidor som alla kan se. Där kombinerar vi olika datakällor och kan bland annat visa prognoser för olika yrkesroller och kompetenser. Dessa har snabbt blivit populära men hade varit omöjliga för oss att skapa utan dessa API:er.", säger VD och grundare av plattformen Jobnet.

Jobnets långsiktiga mål är att bli den största destinationen för jobbsökare efter Arbetsförmedlingen och LinkedIn. Idag använder bolaget JobTech Developments API:er Jobstream, JobAd Enrichments och JobTech Taxonomy .

Kalle Bodestig
Kalle Bodestig, VD och grundare av Jobnet

Läs hela intervjun med Kalle Bodestig om vårt samarbete.

Pharus Tech

Pharus Tech är en plattform som hjälper både företag och individer att navigera på arbetsmarknaden. Vi har pratat med Björn Elowson om företagets arbetsmetoder, namnbyte och framtidsplaner.

"Vårt nästa steg är att implementera våra lösningar på fler marknader och hjälpa företag med insikter om hur de bör utvecklas för att attrahera rätt individer och behålla sina medarbetare. Vi samlar in mycket data och vill använda den för att på riktigt öka rörligheten på arbetsmarknaden. Vår vision är att lösa den här matchningsproblematiken, och då behöver vi tänka stort.", säger Björn Elowson, VD och grundare av Pharus Tech.

Pharus Tech använder API:erna från JobTech Development som hjälper bolaget dels direkt, dels indirekt för att kunna pinpointa matchningar som eventuellt hade missats av en människa. JobTech Taxonomy är ett exempel på hur man datadrivet kan mäta avstånd mellan yrken. Ett annat exempel på att öka tillgänglighet är API:et JobSearch där lediga jobb annonseras som bolaget kan matcha mot individers preferenser.

Björn Elowson
Björn Elowson, VD och grundare av Pharus Tech

Läs hela intervjun med Björn Elowson om vårt fortsatta samarbete.

Layke Analytics

Layke Analytics erbjuder en AI-lösning som automatiserar urvals- och matchningsprocessen vid rekryteringar. Med sin algoritm kan lösningen läsa, tolka och analysera CV:n och därmed avgöra om en kandidat är relevant för ett jobb, något som vanligtvis är en tidskrävande process. När vi intervjuade vd:n för Layke Analytics, Anna Rapp, för ett par år sedan, var företaget nystartat och hade börjat använda flera av JobTech Developments API:er. Hur har det gått sen dess?

"Vårt nästa steg är att rulla ut det sökverktyg och den teknik vi har utvecklat på marknaden och tillgängliggöra det för alla som vill optimera sökning av kandidater i interna och externa databaser. Målsättningen på sikt är att bidra till en bättre standard för hur vi arbetar med kandidatdatabaser.", säger Anna Rapp, vd:n på Layke Analytics.

Layke Analytics använder fortfarande Historiska annonser, JobSearch och JobAd Enrichments som varit en del av bolagets utvecklingsprocess sedan starten 2020. Under förra året adderade de JobSearch även i utvecklingen av en ny tjänst, som gör det lättare för användaren att söka effektivt i kandidatdatabaser. API:erna används dels som underlag för träningsdata, men också för att skapa listor med roller och kompetenser.

Anna Rapp
Anna Rapp, VD på Layke Analytics

Läs hela intervjun med Anna Rapp om vårt fortsatta samarbete.

Employchain

Employchain gör arbetsmarknaden digital.

"Målet är en datadriven arbetsmarknad för Sverige.", säger Jan-Philipp Arps, medgrundare av Employchain.

För närvarande använder Employchain API:erna JobStream och JobAd Enrichments för dagliga jobb och för kompetensutvinning. Ibland, för geografiska platser, yrken och färdigheter, använder bolaget API:et Jobtech Taxonomy. Ett av JobTech Developments nyligen släppta komponenter är API:et Connect Once och som Employchain planerar att implementera inom kort.

Jan-Philipp Arps
Jan-Philipp Arps, medgrundare av Employchain

Läs hela intervjun med Jan-Philipp Arps om vårt samarbete.

Trygghetsrådet (TRR)

Sveriges största omställningsorganisation TRR (Trygghetsrådet) använder JobTech Developments api:er för att öka träffsäkerheten i matchningen mellan klienter och rekryterande arbetsgivare.

"Vi har sedan ett drygt år tillbaka ett samarbete med JobTech Development. Det har visat sig vara ett både trevligt och gynnsamt samarbete som vi på sikt ser kan bidra till förbättringar för båda parter. Det fina med JobTechs api:er är att de håller mycket hög och god kvalitet som ger oss bra förutsättningar när vi berikar våra tjänster med olika funktioner." säger Catherine Ewerman, IT- och digitaliseringsansvarig produktägare på TRR.

TRR har implementerat yrkesrollsstrukturen, det vill säga JobTech Taxonomy, samt använder sig även av JobAd Enrichments som visar lediga jobbannonser i deras tjänst. TRR planerar också för ett utökat användande av JobSearch-api:et.

Catherine Ewerman, TRR
Catherine Ewerman, som är IT- och digitaliseringsansvarig produktägare på TRR

Läs hela intervjun med Catherine Ewerman om vårt samarbete.

Layke Analytics

Samarbetet med JobTech Development har haft stor betydelse för startup-bolaget Layke Analytics, som erbjuder en lösning för intelligent screening av CV:n.

"Det har lagt grunden och hjälpt oss otroligt mycket. Framför allt har det gett oss en betydligt kortare uppstartssträcka jämfört med om vi skulle ha utvecklat allt själva.", säger Anna Rapp, vd.

Utvecklingsteamet på Layke Analytics har använt tre av de API:er som finns tillgängliga på JobTech Development-plattformen. JobAd Enrichments används för att ta ut kravprofilen ur en jobbannons då API:et kan identifiera nyckelinformation och utesluta det som är irrelevant. JobSearch används för ”omvänd matchning”, då man utgår från ett CV och ska hitta jobb som passar kandidaten. Historiska annonser används för att träna den språkmodell som matchningsalgoritmen använder sig av.

Anna Rapp, VD på Layke Analytics

Anna Rapp, VD på Layke Analytics

Läs hela intervjun med Anna Rapp om vårt samarbete.

JobAgent

Svenska HR-techbolaget JobAgent matchar arbetssökande och arbetsgivare genom att lyfta kandidatens personliga egenskaper snarare än tidigare erfarenheter. Med hjälp av JobTech Developments API:er har bolaget utvecklat och förbättrat sin plattform och fått uppslag till nya, innovativa lösningar.

Hittills har man framför allt dragit nytta av API:et JobSearch som ger tillgång till alla annonser i Platsbanken och gör det möjligt att matcha JobAgents användare med utannonserade jobb. Men det är bara en tidsfråga innan man kommer att koppla på ytterligare API:er, förklarar Björn:

"Vi använder API:erna för att utveckla och förbättra vår plattform, men också för att skapa nya innovativa lösningar. Det är otroligt bra! Vi tittar just nu på möjligheten att använda JobTech Taxonomy och JobAd Enrichments, både för att få skarpare matchningar och för att utveckla helt nya lösningar.", säger Björn Elowson, grundare och vd.

Björn Elowson, grundare och VD

Björn Elowson, grundare och VD

Läs hela intervjun med Björn Elowson och vårt samarbete.

Framtid.se

Genom att ta del av teknik och öppna data från JobTech Development har karriärplattformen Framtid.se inte bara ökat nyttan för sina användare, utan även utvecklat sin affär.

"Från att ha varit inriktade på proaktiva budskap och vägledning kan vi nu även erbjuda direktrekrytering, så det har verkligen haft betydelse.", säger Kristoffer Jarefeldt, grundare och vd.

Framtid.se använder API:et JobStream för att få tillgång till alla jobbannonser från Platsbanken, och JobTech Taxonomy för att koppla aktuella jobbannonser till de yrken som beskrivs på sajten.

Kristoffer Jarefelt, Framtid

Kristoffer Jarefelt, VD på Framtid.se

Läs hela intervjun med Kristoffer Jarefelt och vårt samarbete.